Η αποστολή email ισοδυναμεί με αποδοχή από μέρους σας να μας παρέχετε με στοιχεία επικοινωνίας τα οποία θα διατηρηθούν για όσο χρειάζονται σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε κράτηση σε εμάς και σε καμμία περίπτωση δεν διαμοιράζονται σε τρίτους.